Vliv fragmentace biotopu na ptací spolecenstva afromontánních lesu

Název: Vliv fragmentace biotopu na ptací spolecenstva afromontánních lesu
Řešitelé: Janeček Štěpán (spoluřešitel)
Poskytovatel: GAAV
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2009
Shrnutí: Cílem projektu je nalézt mechanismy zpusobující zmeny ve strukture ptacích a rostlinných spolecenstev v souvislosti s fragmentací afromontánních lesu. Hlavní prínos navrhované studie spocívá v komplexním prístupu ke studiu vlivu fragmentace na ruzné aspekty života ptáku od faktoru ovlivnujících hnízdní úspešnost pres teritoriální chování po zmeny v druhovém bohatství. Konkrétne budeme testovat (1) vztah mezi charakteristikami fragmentu (velikost, tvar a izolovanost) a diverzitou spolecenstev, (2) roli mezidruhové kompetice pri utvárení spolecenstev v malých, izolovaných fragmentech (3) rozdíly v míre predace podél gradientu prostredí od stredu lesních fragmentu pres jejich okraje do okolní krajinné matrice. Objasnení vztahu mezi rostlinnými a ptacími spolecenstvy umožní pochopení obecných mechanismu rídích reakci organismu na fragmentaci jejich životního prostredí.

Zpět na seznam