Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
GP13-18610P Pozoruhodný typ soužití různých cytotypů u Pilosella echioides: jediný známý sexuální systém s dominancí triploidů 2013 - 2015
GP13-18610P Pozoruhodný typ soužití různých cytotypů u Pilosella echioides: jediný známý sexuální systém s dominancí triploidů 2013 - 2015
GP13-18610P Pozoruhodný typ soužití různých cytotypů u Pilosella echioides: jediný známý sexuální systém s dominancí triploidů 2013 - 2015
Je polyploidizace spouštěcím mechanismem invazivního chování vodních rostlin? Příběh stolístků 2012 - 2015
120810 Polyploidní komplex Campanula patula: Opakuje se polytopní evoluce? 2010 - 2012
Mikrospeciační procesy a migrační historie skupiny Melampyrum subalpinum agg. 2008 - 2010
Mikroevolucní procesy v okrajových populacích rostlin s ploidní heterogenitou: Hieracium echioides jako modelový systém 2008 - 2010
Afro-alpine "sky inslands": genetic versus taxonomic biodiversity, climate change, and conservation 2007 - 2011
Introgresivní hybridizace u rožce kuřičkolistého (Cerastium alsinifolium Tausch): hrozí eroze genofondu význačného hadcového endemita? 2007 - 2009
Remarkable Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium – evolutionary history, reproductive success, and consequences of hybridization with C. arvense 2007 - 2009
Významný český endemitní rožec Cerastium alsinifolium - evoluční historie, reprodukční úspěšnost a důsledky křížení s Cerastium arvense 2007 - 2009
Interakce mezi ploidními úrovněmi v sympatrických populacích Hieracium echioides 2007 - 2009
Remarkable Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium - evolutionary history, reproductive, and consequences of hybridization with Cerastium arvense 2007 - 2009
Inovace výuky na přírodovědeckých fakultách českých vysokých škol - přednáškový cyklus prof. B.C. Husbanda (University of Guelph, Ontario): Evoluční ekologie a populační genetika rostlin 2007 - 2007
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Evoluční vztahy a diferenciace reliktních hadcových populací Knautia arvensis s.l. (Dipsacaceae) ve střední Evropě 2006 - 2008
Cytotypová a genetická struktura sympatrických populací Vicia cracca 2006 - 2008
Evolutionary dynamics in diploid-polyploid angiosperm alliances 2006 - 2008
Evolucní vztahy a diferenciace reliktních hadcových populací Knautia arvensis s.l. (Dipsacaceae) ve střední Evropě 2006 - 2008
Evolucní vztahy a diferenciace reliktních hadcových populací Knautia arvensis s.l. (Dipsacaceae) ve střední Evropě 2006 - 2008