Evolucní vztahy a diferenciace reliktních hadcových populací Knautia arvensis s.l. (Dipsacaceae) ve střední Evropě

Název: Evolucní vztahy a diferenciace reliktních hadcových populací Knautia arvensis s.l. (Dipsacaceae) ve střední Evropě
Řešitelé: Trávníček Pavel (spoluřešitel)
Poskytovatel: GAAV
Řešeno od: 2006
Řešeno do: 2008
Shrnutí: Cílem projektu je objasnění vzájemných evolučních vztahů mezi izolovanými reliktními hadcovými populacemi Knautia arvensis s.l. a jejich široce rozšířenými nehadcovými příbuznými (obě skupiny obsahují 2x a 4x cytotypy). S využitím spektra současných biosystematických technik (AFLP, sekvenace cpDNA, průtoková cytometrie, postupy tradiční i geometrické morfometriky) bude testována hypotéza o nezávislé evoluci a polyploidizaci na hadcových substrátech. Další dosud opomíjené otázky budou mimo jiné zahrnovat sledování podrobné cytotypové struktury jednotlivých populací, zjištování možného genetického toku mezi hadcovými a přilehlými nehadcovými polyploidy a hodnoceni morfologické variability v kontextu ploidních úrovní a fylogenetické příbuznosti. Propojení souboru různorodých dat umožní zhodnotit evoluční historii i aktuální procesy probíhající v populacích významného endemického taxonu naší květeny (vč. posouzení míry jeho ohrožení).

Zpět na seznam