Pozoruhodný typ soužití různých cytotypů u Pilosella echioides: jediný známý sexuální systém s dominancí triploidů

Název: Pozoruhodný typ soužití různých cytotypů u Pilosella echioides: jediný známý sexuální systém s dominancí triploidů
Řešitelé: Trávníček Pavel (řešitel)
Kubátová Barbora (spoluřešitel)
Urfus Tomáš (spoluřešitel)
Píšová Soňa (člen řešitelského kolektivu)
Zahradníček Jaroslav (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Číslo: GP13-18610P
Řešeno od: 2013
Řešeno do: 2015
Shrnutí: Mezicytotypové interakce v ploidně smíšených populacích bývají omezeny prezygotickými izolačními mechanismy z důvodů existence postzygotických bariér (např. triploidního bloku). V protikladu k této běžné situaci se jeví modelová skupina Pilosella echioides (jestřábník hadincovitý) jako první kandidát takového systému rostlin se striktně sexuálním rozmnožováním, který se chová značně odlišně. Předpokládá se, že koexistence až pěti cytotypů v systému je udržována volnou křižitelností a absencí jakýchkoliv pre- a post-zygotických izolačních mechanismů. Navíc dominance triploidního cytotypu v ploidně smíšených populacích dělá tento systém zcela unikátní a zasluhuje naší pozornost. Navrhovaný projekt je zaměřen na odhalení mezicytotypových interakcí, síly či sil, které udržují celý ploidně heterogenní systém a na funkci triploidního cytotypu. Komplexní analýza dat a integrační přístup kombinující množství biosystematických metod poslouží k objasnění fungování multiploidního systému s dominancí triploidů a se zdánlivě neexistujícími pre- a post-zygotickými reprodukčně-izolačními bariérami.

Zpět na seznam