Je polyploidizace spouštěcím mechanismem invazivního chování vodních rostlin? Příběh stolístků

Název: Je polyploidizace spouštěcím mechanismem invazivního chování vodních rostlin? Příběh stolístků
Řešitelé: Trávníček Pavel (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Řešeno od: 2012
Řešeno do: 2015
Shrnutí: Rod stolístek (Myriophyllum) představuje ideální modelový systém vodních rostlin z následujících důvodů: i) Obsahuje minimálně tři v USA invazní druhy, které jsou zcela odlišného původu; ii) Přinejmenším jeden invazní druh (M. spicatum) umožňuje srovnání cytotypové struktury populací v nativním (Evropa, Asie) a invazním areálu; iii) Výskyt polyploidie je pravděpodobný napříč celým rodem, ale je stále neznámý u konkrétních druhů; iv) V USA jsou další nativní druhy, které mohou být ovlivněny, či přímo ohroženy hybridizací s invazními druhy.

Zpět na seznam