Interakce mezi ploidními úrovněmi v sympatrických populacích Hieracium echioides

Název: Interakce mezi ploidními úrovněmi v sympatrických populacích Hieracium echioides
Řešitelé: Trávníček Pavel (vedoucí – hlavní řešitel)
Suda Jan (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: GAUK
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2009
Shrnutí: Grantový návrh je zaměřen na interakce mezi diploidními, triploidními a tetraploidními rostlinami druhu Hieracium echioides v podmínkách jejich přirozených populací. Hlavními cíly projektu jsou: i) stanovení frekvence výskytu smíšených populací více cytotypů ve střední Evropě, ii) zjištění schopnosti přežívání semenáčků, juvenilních i reprodukce schopných jedinců různých ploidií v podmínkách smíšených populací, iii) odhalení příčin unikátního složení smíšených populací zejména co se týče převládání triploidního cytotypu v některých z nich, iv) určení mezicytotypových interakcí na základě analýzy rodičovství, v) hodnocení genetické diferenciace subpopulací na Havraníckém vřesovišti.

Zpět na seznam