Project Detail

Interakce mezi ploidními úrovněmi v sympatrických populacích Hieracium echioides

Name: Interakce mezi ploidními úrovněmi v sympatrických populacích Hieracium echioides
Researchers: Trávníček Pavel (head – principal researcher)
Suda Jan (head – principal researcher)
Provider: GAUK
Realization from: 2007
Realization to: 2009
Summary: Grantový návrh je zaměřen na interakce mezi diploidními, triploidními a tetraploidními rostlinami druhu Hieracium echioides v podmínkách jejich přirozených populací. Hlavními cíly projektu jsou: i) stanovení frekvence výskytu smíšených populací více cytotypů ve střední Evropě, ii) zjištění schopnosti přežívání semenáčků, juvenilních i reprodukce schopných jedinců různých ploidií v podmínkách smíšených populací, iii) odhalení příčin unikátního složení smíšených populací zejména co se týče převládání triploidního cytotypu v některých z nich, iv) určení mezicytotypových interakcí na základě analýzy rodičovství, v) hodnocení genetické diferenciace subpopulací na Havraníckém vřesovišti.

Back to List