Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub (Projekt č. 1M0571, MŠMT ČR)
Centrum pro výzkum biorafinací
Srovnávací ekologie invadujících a neinvadujících druhů cizího původu v čeledi Asteraceae
LTAUSA18007 Impacts of climate change and landscape eutrophication on plants and their microbial root communities in the arid and semiarid ecosystems of the United States
GA19-13103S Anatomical and physiological constraints as key factors governing plant vegetative regeneration from roots
Srovnávací ekologie invadujících a neinvadujících druhů cizího původu v čeledi Asteraceae
Diversity of vegetation of Southern Siberia.
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů
Vegetace České republiky: Formalizovaná typizace atd.....
Záchranné kultivace ohrožených druhů rostlin - dlouhodobý projekt
LTAUSA18 Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
LTT20003 Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
GAP505/11/0256, GAP504/10/0501 Sukcese vegetace na širších škálách prostředí
GA16-20569S Role mykorhizních a endofytických hub a jejich vzájemná interakce v dekompozici kořenů hostitelských rostlin
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability
Biosystematická studie okruhu Anthoxanthum odoratum sensu lato v České republice a přilehlých územích