Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných VCHÚ

Název: Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných VCHÚ
Řešitelé: Nedbalová Linda
Lukavský Jaromír
Poskytovatel: Ministersto životního prostředí ČR
Řešeno od: 2004
Řešeno do: 2008
Shrnutí: Na vybraných tocích Krkonoš, Šumavy a Jeseníků byl studován eutrofizační vliv komunálních splašků z rekreační aktivity na hydrochemii a biocenózu fytobentosu.

Zpět na seznam