Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Ekologické charakteristiky alkalických mokřadů karibské oblasti. 2004 - 2006
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
Pietro Andrea Matthioli - Tadeáš Hájek z Hájku: Herbář, jinak bylinář (kritická komentovaná edice) 2004 - 2008
Ekologicky šetrná inhibice množení patogenních bakterií a řas v cirkulačních chladicích systémech jaderných elektráren a jiných podobných technologických zařízeních. 2004 - 2006
Kontakt - CNR Firenze, Itálie 2004 - 2006
Pietro Andrea Matthioli - Tadeáš Hájek z Hájku: Herbář, jinak bylinář (kritická komentovaná edice) 2004 - 2008
Květena České republiky - svazek 8/2 2004 - 2006
Asssessing large-scale environmental risks with tested mothods 2004 - 2008
VaV/620/15/03, podprogramu č.6 - Chemické a hydrobiologické ukazatele povrchových vod
Nepůvodní druhy ve fauně a flóře ČR
Endemické hybridogenní druhy jeřábů (Sorbus) české květeny – kritické zhodnocení pomocí moderních biosystematických metod 2004 - 2006
"Vodní květy sinic a cyanotoxiny v nádržích ČR - trendy a nové mechanismy toxicity" 2004 - 2006
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
Nepůvodní druhy ve fauně a flóře České republiky:vyhodnocení stavu, prognóza vývoje se zvláštním zřetelem na možná rizika dopadu dlouhodobých změn na biodiverzitu, výzkum a definování strategie managementu 2004 - 2006
Ekologické charakteristiky alkalických mokřadů karibské oblasti. 2004 - 2006
Nepůvodní druhy ve fauně a flóře České republiky:vyhodnocení stavu, prognóza vývoje se zvláštním zřetelem na možná rizika dopadu dlouhodobých změn na biodiverzitu, výzkum a definování strategie managementu 2004 - 2006
Vodní květy sinic a cyanotoxiny v nádržích ČR - trendy a nové mechanismy toxicity 2004 - 2006
Vliv rekreační aktivity na fytobentos a chemické poměry toků Krkonoš a Šumavy 2004 - 2007
Evolučně konzervativní a proměnlivé elementy v populační biologii rostlin 2004 - 2006
MYCOTAGRIF - Mycorrhizal Technology For The Sustainable Agricultural Practice Of Fruit Production 2004 - 2006