Výzkumné centrum Bioindikace a revitalizace toxických antropogeních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub

Název: Výzkumné centrum Bioindikace a revitalizace toxických antropogeních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub
Řešitelé: Vosátka Miroslav (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: MŠMT
Řešeno od: 2005
Řešeno do: 2009
Shrnutí: Výzkum je zaměřen na využití sinic, řas a symbiotických půdních mikroorganismů (bakterií a hub) pro bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů. Výstupem jsou metodiky pro predikci toxicity sinic v pitné vodě a vodních zdrojích, technologie produkce bioplynu z biomasy řas, využití biomasy řas pro farmacii a biotechnologie mikrobiálních inokulací pro efektivnější rekultivace hnědouhelných výsypek.

Zpět na seznam