Vliv saprotrofních a ektomykorhizních hub na přeměnu huminových kyselin a fosforu ve smrkovém opadu

Název: Vliv saprotrofních a ektomykorhizních hub na přeměnu huminových kyselin a fosforu ve smrkovém opadu
Řešitelé: Mrnka Libor (člen řešitelského kolektivu)
Kovářová Marcela (člen řešitelského kolektivu)
Koukol Ondřej (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GAČR
Řešeno od: 2005
Řešeno do: 2008
Shrnutí: Hlavním řešitelem je Mgr. M. Vosátka, CSc., spoluřešitelem Mgr. Ondřej Koukol; zabývám se měřením a analýzou opadu zachycovaném ve spadových kontejnerech v šumavské horské smrčině. Navrhujeme pokusy s cílem experimentálně ověřit transport a transformaci forem fosforu.

Zpět na seznam