Výzkumné centrum „Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub“.

Název: Výzkumné centrum „Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub“.
Řešitelé: Lukavský Jaromír (člen řeš. kolektivu)
Cepák Vladislav (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: MŠMT ČR
Řešeno od: 2005
Řešeno do: 2009
Shrnutí: Využití sinic, řas a symbiotických mikroorganismů pro bioindikace a revitalizace vody a půdy. Zejména: Vývoj detekce cyanotoxinů pro varování vodárny před vodními květy a vývoj metody pro detekci cyanobakterií na začátku úpravárenské technologie. Vývoj biotestu pro rybnikářství (trofie a limitující živiny) a příprava kmenů řas pro screening aktivních látek. Revitalizace odpadních vod řasami a produkce bioplynu ze získané biomasy.

Zpět na seznam