Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Hieracium in the Czech Republic and Slovenia 2005 - 2006
Vegetace České republiky: formalizovaná typizace, monografie a expertní systém 2005 - 2007
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub 2005 - 2009
Výzkumné centrum Bioindikace a revitalizace toxických antropogeních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub 2005 - 2009
Výzkumné centrum Bioindikace a revitalizace toxických antropogeních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub 2005 - 2009
Molekulární fylogeneze a evoluční trendy rodu Hieracium (Asteraceae, LActuceae) 2005 - 2007
Mechanisms underlying the PAH induced tumor promotion effects (effects on Gap Junctional Intercellular Communication) 2005 - 2006
Výzkumné centrum Bioindikace a revitalizace toxických antropogeních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub 2005 - 2009
Výzkumné centrum Bioindikace a revitalizace toxických antropogeních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub 2005 - 2009
Výzkumné centrum Bioindikace a revitalizace toxických antropogeních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub 2005 - 2009
Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území 2005 - 2007
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability 2005 - 2007
Molekulární fylogeneze a evoluční trendy rodu Hieracium (Asteraceae, Lactuceae) 2005 - 2007
DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe 2005 - 2008
Realistický prostorově explicitní model šíření invazního druhu Pinus strobus v Českém Švýcarsku 2005 - 2007
Realistický prostorově explicitní model šíření invazního druhu Pinus strobus v Českém Švýcarsku 2005 - 2007
1M0571 Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub 2005 - 2009
Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter 2005 - 2007
Realistický prostorově explicitní model šíření invazního druhu Pinus strobus v Českém Švýcarsku 2005 - 2007
Realistický prostorově explicitní model šíření invazního druhu Pinus strobus v Českém Švýcarsku 2005 - 2007