Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Biostrat - Developing the EU Biodiversity Research Strategy 2006 - 2009
Glaciální, periglaciální a paleoekologické doklady vývoje krajiny Krkonoš. 2006 - 2008
Evolucní vztahy a diferenciace reliktních hadcových populací Knautia arvensis s.l. (Dipsacaceae) ve střední Evropě 2006 - 2008
Diversita flóry SK a ČR II - vyšší a nižší rostliny 2006 - 2007
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2010
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2009
Evoluční dynamika diploině-polyploidních komplexů cévnatých rostlin 2006 - 2008
Liší se vliv arbuskulárních mykorhizních hub na příjem a toleranci těžkých kovů hostitelskou rostlinou v závislosti na původu rostlinného a houbového symbionta? 2006 - 2007
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2009
Taxonomická monografie málo známých skupin čeledi Potamogetonaceae 2006 - 2008
Liší se vliv arbuskulárních mykorhizních hub na příjem a toleranci těžkých kovů hostitelskou rostlinou v závislosti na původu rostlinného a houbového symbionta? 2006 - 2007
Monitorování populace hořce jarního (Gentiana verna L.) v NPP Rovná 2006 - 2006
Development of single copy nuclear markers for the Asteraceae 2006 - 2006
Vliv různých srážek na rostlinnou složku a procesy v půdě některých travinných ekosystémů 2006 - 2008
Centrum pro výzkum biodiverzity 2006 - 2010
Centrum pro výzkum biodiverzity 2006 - 2010
Centrum pro výzkum biodiverzity 2006 - 2010
Vegetace ČR
Cytotypová a genetická struktura sympatrických populací Vicia cracca 2006 - 2008