Reakce sněžných řas na stresové faktory - teplota, světlo a UV záření

Název: Reakce sněžných řas na stresové faktory - teplota, světlo a UV záření
Řešitelé: Kvíderová Jana (řešitel)
Poskytovatel: GA AV ČR
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2009
Shrnutí: Sněžné řasy přestavují vynikající model pro studium adaptací k nízkým teplotám, vysoké ozářenosti a vysoké hladině UV záření. Účinky těchto faktorů a jejich kombinací jsou vyhodnocovány metodami fyziologickými (měření růstové rychlosti a fotosyntézy), biochemickými (analýza složení pigmentů) a morfologickými (světelná a elektronová mikroskopie). Vysledky z laboratorních pokusů budou srovnány s daty získanými v terénu.

Zpět na seznam