Jak se mění genetická diverzita v průběhu invaze? Studie druhu Pinus strobus

Název: Jak se mění genetická diverzita v průběhu invaze? Studie druhu Pinus strobus
Řešitelé: Mandák Bohumil (řešitel)
Poskytovatel: GA AV ČR
Číslo: IAA600050711
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2009
Shrnutí: Predkládaný projekt je zameren na základní genetické dilema invazní biologie; jak je možné, že malý pocet jedincu urcitého druhu s nízkou genetickou diverzitou, nízkým evolucním potenciále a zdatností se muže promenit ve vysoce invazibilní druh. Bohužel tyto otázky se studují jen velmi obtížne, protože ve vetšine prípadu nemáme k dispozici ty jedince, kterí stáli na pocátku invaze. V prírode jsou prítomny pouze poslední generace vysoce invazivního druhu. Nicméne existuje jedna výjimka konzervující všechny stádia invazního procesu – stromy. Z tohoto duvodu jsme k populacne genetickým studiím vybrali vysoce invazibilní severoamerický druh Pinus strobus. Projekt je zameren na (i) otestování rozdílu mezi genetickou diverzitou puvodních a introdukovaných populací Pinus strobus, (ii) porovnání genetické diverzity mezi invazními a neinvazními populacemi v CR a (iii) stanovení zmen jednotlivých populacne genetických parametru mezi ruzne starými stromy, jež predstavují ruzná stádia invaze.

Zpět na seznam