Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Dynamika šíření dřevin ve středoevropské krajině 2006 - 2008
Dynamika šíření dřevin ve středoevropské krajině 2006 - 2008
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Populacní biologie a genetická diversita blízce príbuzných hojných a vzácných druhu 2006 - 2008
Populacní biologie a genetická diversita blízce príbuzných hojných a vzácných druhu 2006 - 2008
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Taxonomická monografie málo známých skupin čeledi Potamogetonaceae 2006 - 2008
Taxonomická monografie málo známých skupin čeledi Potamogetonaceae 2006 - 2008
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Taxonomická monografie málo známých skupin čeledi Potamogetonaceae 2006 - 2008
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2009
Centrum pro výzkum biodiverzity 2006 - 2010
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
PHYLOGENY OF JUNCACEAE WITH SPECIAL EMPHASIS TO MONOPHYLETIC JUNCUS SECT. STYGIOPSIS 2006 - 2006
Vliv různých srážek na rostlinnou složku a procesy v půdě některých travinných ekosystémů 2006 - 2008
PHYLOGENY OF JUNCACEAE BASED ON COMPARISON OF CHLOROPLAST, NUCLEAR, MITOCHONDRIAL DATA AND MORPHOLOGY 2006 - 2006
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2009
IAA600050616 Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi 2006 - 2010
TAXONOMICKÁ REVIZE SKUPINY LECANORA ANOPTA/HYPOPTOIDES (LECANORALES, ASCOMYCOTINA, LICHENES) VE STŘEDNÍ EVROPĚ ZALOŽENÁ NA MORFOLOGICKÝCH, CHEMICKÝCH A MOLEKULÁRNÍCH DATECH 2006 - 2008