Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
LC06073 Centrum pro výzkum biodiverzity 2006 - 2010
Vliv různých srážek na rostlinnou složku a procesy v půdě některých travinných ekosystémů 2006 - 2008
*Význam bioaktivních látek obsažených v oddencích křídlatky a jejich využití ve formě doplňků stravy. 2006 - 2008
*Význam bioaktivních látek obsažených v oddencích křídlatky a jejich využití ve formě doplňků stravy. 2006 - 2008
Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi 2006 - 2010
Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi 2006 - 2010
Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi 2006 - 2010
Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi 2006 - 2010
Centrum pro výzkum biodiverzity 2006 - 2010
Evolucní vztahy a diferenciace reliktních hadcových populací Knautia arvensis s.l. (Dipsacaceae) ve střední Evropě 2006 - 2008
IAA600050616 Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi 2006 - 2010
Integrovaný výzkum biodiverzity a taxonomie aerofytických zelených řas v ekosystému tropického deštného lesa 2006 - 2008
Taxonomická monografie málo známých skupin čeledi Potamogetonaceae 2006 - 2008
Dostupnost druhů a funkční struktura jako dominantní faktory určující složení společenstva 2006 - 2008
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Monitorování populace hořce jarního (Gentiana verna L.) v NPP Rovná 2006 - 2006
2B06178 Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Vegetace ČR
Cytotypová a genetická struktura sympatrických populací Vicia cracca 2006 - 2008
Taxonomická monografie málo známých skupin čeledi Potamogetonaceae 2006 - 2008