Produkce a využití alternativních zdrojů kaučuku a latexu

Název: Produkce a využití alternativních zdrojů kaučuku a latexu
Řešitelé: Brůnová Marie (člen výzkumné skupiny)
Lančová Dana (člen výzkumné skupiny)
Kirschner Jan (člen výzkumné skupiny)
Černý Tomáš (člen výzkumné skupiny)
Štěpánek Jan (člen výzkumné skupiny)
Poskytovatel: 7. Rámcový program Evropské komise
Číslo: 7E09053
Řešeno od: 2008
Řešeno do: 2012
Shrnutí: Cílem projektu je vyšlechtění perspektivních rostlin (gvajuly a pampelišky koksaghyz), které poskytnou alternativní zdroj přírodního kaučuku pro pěstování v Evropě. Projekt pokrývá aktivity od získání primárního genetického materiálu z přírodních populací, studium biologie a taxonomie a cílené křížení (pampeliška koksaghyz v Botanickém ústavu), přes výzkum biosyntetických drah a genů zúčastněných v expresi enzymů polyizoprenové dráhy, polní agronomické testování v různých lokalitách až po produkci a testování prototypů vyrobených ze získaného kaučuku (rukavice, pneumatiky).

Zpět na seznam