Fylogenetické vztahy, diverzita a ekologie heterocytozních cyanobakterií s polarizovanou stélkou.

Název: Fylogenetické vztahy, diverzita a ekologie heterocytozních cyanobakterií s polarizovanou stélkou.
Řešitelé: Hauer Tomáš (spoluřešitel)
Poskytovatel: GA ČR
Číslo: GA206/08/0318
Řešeno od: 2008
Řešeno do: 2010
Shrnutí: V posledních zhruba 30 letech došlo zásluhou molekulární biologie k radikálním změnám v hodnocení diverzity cyanobakterií, ekologicky a evolučně důležité skupiny oxyfototroftiích mikroorganismů. Ty jsou rozšířeny ve všech biotopech a znalost jejich speciace, variability a taxonomického třídění je důležitým podkladem pro hydrobiologické, ekologické a biotechnologické práce. Hlavním moderním metodickým přístupem je tzv. "polyfazická metoda", využívající plně molekulární postupy a ultrastrukturální, morfologické, ekologické a biochemické charakteristiky. Dosud byly hodnoceny jednoduché koloniální a vláknité sinice, k nimž poskytují dostatek materiálu kmeny ze světových sbírek. Důležitá skupina fylogeneticky nejkomplikovanějších, diferencovaných heterocytózních sinic byla studována jenom sporadicky. Podstatou našeho projektuje poznání diverzity komplikovaných rodů heterocytóznich čeledí (především Scytonemataceae, Microchaetaceae, Rivulariaceae a Stigonemataceae), jejich přírodních populací a kultur s použitím molekulárních postupů a detailní fenotypové analýzy.

Zpět na seznam