Trvale udržitelné alternativní způsoby obhospodařování luk a úhorů s ohledem na biodiverzitu flóry a entomofauny - návrh

Název: Trvale udržitelné alternativní způsoby obhospodařování luk a úhorů s ohledem na biodiverzitu flóry a entomofauny - návrh
Řešitelé: Fabšičová Martina (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: MŽP ČR
Řešeno od: 2008
Řešeno do: 2011
Shrnutí: Cílem projektu je srovnání diverzity aktuální vegetace a entomofauny na loukách a úhorech v NP Podyjí. Na základě syntézy botanických a entomologických dat bude navržen nejvhodnější management na mezofilních a xerofilních loukách a na ně navazujících úhorech z hlediska trvale udržitelného rozvoje kulturní krajiny.

Zpět na seznam