Project Detail

Trvale udržitelné alternativní způsoby obhospodařování luk a úhorů s ohledem na biodiverzitu flóry a entomofauny - návrh

Name: Trvale udržitelné alternativní způsoby obhospodařování luk a úhorů s ohledem na biodiverzitu flóry a entomofauny - návrh
Researchers: Fabšičová Martina (head – principal researcher)
Provider: MŽP ČR
Realization from: 2008
Realization to: 2011
Summary: Cílem projektu je srovnání diverzity aktuální vegetace a entomofauny na loukách a úhorech v NP Podyjí. Na základě syntézy botanických a entomologických dat bude navržen nejvhodnější management na mezofilních a xerofilních loukách a na ně navazujících úhorech z hlediska trvale udržitelného rozvoje kulturní krajiny.

Back to List