Technologie pěstování rychle rostoucích dřevin pro produkci biomasy v kontaminovaných půdách Příbramska

Název: Technologie pěstování rychle rostoucích dřevin pro produkci biomasy v kontaminovaných půdách Příbramska
Řešitelé: Doubková Pavla (člen řeš. kolektivu)
Mrnka Libor (člen řeš. kolektivu)
Vohník Martin (člen řeš. kolektivu)
Sudová Radka (člen řeš. kolektivu)
Vosátka Miroslav (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: Finanční mechanismus EHP/Norska
Číslo: CZ0092
Řešeno od: 2008
Řešeno do: 2011
Shrnutí: Cílem projektu je vyvinutí technologie pěstování plantáží rychlerostoucích dřevin (RRD) na plochách kontaminovaných těžkými kovy a to primárně pro produkci biomasy a sekundárně pro bioremediaci těchto ploch. Integrální součástí této technologie je inokulace RRD vybranými kmeny mykorhizních hub. Nezanedbatelným vedlejším cílem projektu je výzkum mechanismů tolerance RRD a mykorhizních hub vůči těžkým kovům.

Zpět na seznam