Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans 2007 - 2009
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans 2007 - 2009
Monografie rodu Taraxacum na úrovni sekce 2005 - 2007
Monografie rodu taraxacum na úrovni sekce 2005 - 2007
Monografie rodu taraxacum na úrovni sekce 2005 - 2007
Monografie rodu taraxacum na úrovni sekce 2005 - 2007
Monografie rodu taraxacum na úrovni sekce 2005 - 2007
Monografie rodu Hieracium s.str. (Compositae) v Západních a Ukrajinských Východních Karpatech 2003 - 2005
Monografie rodu Hieracium s.str. (Compositae) v Západních a Ukrajinských Východních Karpatech 2003 - 2005
Monografie rodu Hieracium s.str. (Compositae) v Západních a Ukrajinských Východních Karpatech 2003 - 2005
IAA600050704 Monografické zpracování diverzity evropských heterocytózních cyanobakterií. 2007 - 2009
Monografické zpracování diverzity evropských heterocytózních cyanobakterií. 2007 - 2009
Monografické zpracování diverzity evropských heterocytózních cyanobakterií. 2007 - 2009
Monografické zpracování diverzity evropských heterocytózních cyanobakterií. 2007 - 2009
Monitorování populace hořce jarního (Gentiana verna L.) v NPP Rovná. 2005 - 2005
Monitorování populace hořce jarního (Gentiana verna L.) v NPP Rovná 2006 - 2006
Monitoring trvalých ploch s pobřežnicí jednokvětou 2017 - 2017
120-207219 Monitoring populace Gentiana verna a monitoring podzemních vod v NPP Rovná v roce 2011 2007 - 2011
Monitoring na lesních trvalých plochách v CHKO Křivoklátsko ve vztahu k působení zvěře 2010 - 2010
Monitoring hořce jarního Gentiana verna L. subsp. verna v NPP Rovná u Strakonic v r. 2007 2007 - 2007