Monografické zpracování diverzity evropských heterocytózních cyanobakterií.

Název: Monografické zpracování diverzity evropských heterocytózních cyanobakterií.
Řešitelé: Komárková Jaroslava (řešitel)
Komárek Jiří (řešitel)
Poskytovatel: GA AV ČR
Číslo: IAA600050704
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2009
Shrnutí: V minulých letech byly vypracovány a vydány knižne monografie kokálních a primitivních trichálních sinic (cyanobakterií) Evropy s prehledem svetové diverzity jednotlivých rodu (viz citace). Predkládaný grant má umožnit zpracování a prípravu rukopisu tretí (záverecné) cásti. Monografické zpracování této skupiny je urgentní vzhledem k novým poznatkum vyplývajícím z molekulárního a polyfazického metodického prístupu. Navrhovatelé grantu se podíleli intenzivne na moderní revizi celé skupiny. Na základe techto dat je nutno prehodnotit taxonomickou klasifikaci a podat ucelený prehled v podobe souborného zpracování. Vydání této tretí cásti monografie je zajišteno v rámci kompendia Süsswasserflora von Mitteleuropa (Elsevier), avšak bez jiné financní podpory.

Zpět na seznam