Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
IAA600050811 Invaze bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum), význam prostorového a časového měřítka 2008 - 2011
Diverzita vegetace mezofilních a vlhkých luk Bulharska 2008 - 2009
QH81012 Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech 2008 - 2011
IAA600050820 Migrace rostlin do subniválních poloh: úloha rostlinných vlastností a interakcí v oteplujícím se klimatu (2008-2012) 2008 - 2012
Mikrospeciační procesy a migrační historie skupiny Melampyrum subalpinum agg. 2008 - 2010
Migrace rostlin do subniválních poloh: úloha rostlinných vlastností a interakcí v oteplujícím se klimatu 2008 - 2012
Molekulárně biosystematická studie sekce Pilosellina a evoluční aspekty spjaté s jejím glaciálním vývojem 2008 - 2010
Migrace rostlin do subniválních poloh: úloha rostlinných vlastností a interakcí v oteplujícím se klimatu
GA206/08/0389 Současné a historické změny na horských rašeliništních Sudet 2008 - 2012
Kulturní bezlesí na Králicku z hlediska možných krajinných změn 2008 - 2008
Mechanismy nádorové promoce metabolitů toxických sinic 2008 - 2010
Komplexní monitoring území NPČŠ – botanika 2008 - 2010
7E09053-(KBBE-212459) PRATIQUE: Enhancements of Pest Risk Analysis Techniques 2008 - 2011
IAA600050811,IAA600050811 Invaze bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum), význam prostorového a časového měřítka 2008 - 2011
GD206/08/H049 Integrace metodologických přístupů k studiu změn diverzity v moderní krajině 2008 - 2011
Nížinné lesy v perspektivě historického vývoje 2008 - 2012
KJB600050803 Diverzita rostlinných druhů v komplexech sádek o různém stáří a disturbančním režimu 2008 - 2010
Trvale udržitelné alternativní způsoby obhospodařování luk a úhorů s ohledem na biodiverzitu flóry a entomofauny - návrh 2008 - 2011
IAA600050820 Význam genetické diverzity pro produktivitu a stabilitu porostu 2008 - 2010
Izolované populace rostlin a jejich vztahy se zdrojovými populacemi v evropských souvislostech: příklady ohrožených a chráněných druhů, Gentiana verna, Jurinea cyanoides a Gentianella sp. 2008 - 2012