Integrace metodologických přístupů k studiu změn diverzity v moderní krajině

Název: Integrace metodologických přístupů k studiu změn diverzity v moderní krajině
Řešitelé: Münzbergová Zuzana (spoluřešitel)
Poskytovatel: GACR
Číslo: GD206/08/H049
Řešeno od: 2008
Řešeno do: 2011
Shrnutí: Cílem projektu, který navazuje na předchozí úspěšný doktorský projekt na katedře botaniky je identifikovat vliv krajinných a klimatických změn na populační dynamiku jednotlivých druhů, mezidruhové interakce (včetně interakcí více trofických úrovní) a mikroevoluční procesy v rámci druhů.

Zpět na seznam