Invaze bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum), význam prostorového a časového měřítka

Název: Invaze bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum), význam prostorového a časového měřítka
Řešitelé: Pergl Jan (řešitel)
Poskytovatel: Grantová agentura Akademie věd CR
Číslo: IAA600050811,IAA600050811
Řešeno od: 2008
Řešeno do: 2011
Shrnutí: Projekt se zabývá studiem populační dynamiky invazního druhu Heracleum mantegazzianum na různých časových a prostorových škálách. V projektu budou využita data z trvalých ploch (10 m2), 50 leté série leteckých snímku oblasti Slavkovského lesa (cca 600 km2) zachycující invazi od počátku a data o dlouhodobém přetrvávání druhu na jednotlivých lokalitách v celé ČR. Vybraný modelový systém umožňuje využít jedinečnou kombinaci znalostí o dynamikách na různých škálách jak pro pochopení invaze druhem H. mantegazzianum, tak i pro pochopení obecných aspektů populační dynamiky na krajinné úrovni, role náhodných faktorů a dálkového šíření. V rámci projektu bude studován také vliv změn ve využívání krajiny na dlouhodobou dynamiku šírení druhu. Znalost z hlediska dynamiky invaze klíčových faktorů (biologie a ekologie druhu, struktura krajiny) bude využita k návrhu optimálního managementu. Vzhledem k vysokému invaznímu potenciálu studovaného druhu bude aktualizováno jeho současné rozšíření v ČR.

Zpět na seznam