Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
7AMB12AT015 Polyploidie, ekologická nika a demografický vývoj jednoletého mokřadního rostlinného druhu Cyperus fuscus 2012 - 2013
7AMB12AT015 Polyploidie, ekologická nika a demografický vývoj jednoletého mokřadního rostlinného druhu Cyperus fuscus 2012 - 2013
AV ČR - CONCYTEC, Peru Polyfazické hodnocení (morfologie a fylogenese) druhového složení sinic pobřežních tropických jezer ve středním Peru; vztah k eutrofizaci. 2013 - 2014
AV ČR - CONCYTEC, Peru Polyfazické hodnocení (morfologie a fylogenese) druhového složení sinic pobřežních tropických jezer ve středním Peru; vztah k eutrofizaci. 2013 - 2014
Polar ecology summer course - bio sciences 2016 - 2016
Polar ecology course - bio sciences - Supported by EEA grants & Norway grant 2015 - 2016
Polar ecology course - bio sciences - Supported by EEA grants & Norway grant 2015 - 2016
Polar ecology course - bio sciences - Supported by EEA grants & Norway grant 2015 - 2016
304100 Pokusná zahrada Třeboň 2021 - 2021
300100 Pokusná zahrada Třeboň 2018 - 2018
304100 Pokusná zahrada Třeboň 2019 - 2019
304100 Pokusná zahrada Třeboň 2022 - 2022
304100 Pokusná zahrada Třeboň 2020 - 2020
FR-TI3/196 Pokročilé technologie hygienického a toxikologického zabezpečení odtoku z čistíren odpadních vod 2011 - 2014
FR-TI3/196 Pokročilé technologie hygienického a toxikologického zabezpečení odtoku z čistíren odpadních vod 2011 - 2014
FR-TI3/196 Pokročilé technologie hygienického a toxikologického zabezpečení odtoku z čistíren odpadních vod 2011 - 2014
FR-TI3/196 Pokročilé technologie hygienického a toxikologického zabezpečení odtoku z čistíren odpadních vod 2011 - 2014
GA526/00/1443 Plevelová společenstva jako zdroje invazních rostlin: analýza pomocí geografických informačních systémů 2000 - 2002
Plant-soil feedback and plant traits as drivers of short- and long-term plant community processes 2021 - 2023
GA20-01813S Plant functional traits as factors explaining intra- and inter-specific plant-soil feedback across species and genotypes 2020 - 2022