Postglaciální kolonizace druhů Alnus glutinosa a Alnus incana: analýza DNA a fosilních záznamů

Název: Postglaciální kolonizace druhů Alnus glutinosa a Alnus incana: analýza DNA a fosilních záznamů
Řešitelé: Mandák Bohumil (spoluřešitel)
Hadincová Martina (člen řešitelského kolektivu)
Krak Karol (člen řešitelského kolektivu)
Havrdová (Drašnarová) Alena (člen řešitelského kolektivu)
Zákravský Petr (člen řešitelského kolektivu)
Hadincová Věroslava (člen řešitelského kolektivu)
Flégrová Monika (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GA ČR
Číslo: P504/11/0402
Řešeno od: 2011
Řešeno do: 2014
Shrnutí: V tomto projektu se budeme věnovat postglaciální migraci druhů Alnus incana a A. glutinosa, které nejsou rozlišitelné na základě pylových analýz a analýz makrozbytků. Proto plánujeme rekonstruovat jejich postglaciální kolonizaci Evropy pomocí molekulárních markerů. Jako molekulární marker se chystáme použít chloroplastovou DNA a mikrosatelity, které nám poskytnou doplňující se informace na různých časoprostorových škálách a umožní určit hlavní refugia a směry kolonizace Evropy těmito dřevinami od poslední doby ledové.

Zpět na seznam