Populacní biologie a genetická diversita blízce príbuzných hojných a vzácných druhu

Název: Populacní biologie a genetická diversita blízce príbuzných hojných a vzácných druhu
Řešitelé: Münzbergová Zuzana (řešitel)
Poskytovatel: GAAV
Řešeno od: 2006
Řešeno do: 2008
Shrnutí: Studie hledající příčiny vzácnosti za pomoci srovnávání dvojic hojných a vzácných druhů trpí řadou nedostatků. (1) Tyto studie srovnávají druhy které jsou si blízké fylogeneticky, ale vyskytují se na odlišných typech stanovišť. (2) Většinou se zaměřují na genetickou diversitu v celém areálu druhu. Přitom se předpokládá, že chování druhu souvisí zejména s genetickou strukturou na krajinné úrovni. (3) Populačně biologické studie se omezují na studium jednotlivých vlastností druhů bez informace o tom, jak jsou tyto vlastnosti relevantní pro celý životní cyklus. (4) Genetická data nejsou obvykle vztažena k populačně biologickým datům V tomto projektu navrhujeme překonat všechna tato omezení studiem kompletní demografie a rozmístění genetické diversity 3 párů hojného a vzácného druhu sdílejících stejné stanoviště. Tyto data propojíme ve společném rámci a určíme relativní význam genetických a demografických faktorů pro chování vzácných a hojných druhů na lokální a regionální úrovni.

Zpět na seznam