Populacní biologie a genetická diversita blízce príbuzných hojných a vzácných druhu

Název: Populacní biologie a genetická diversita blízce príbuzných hojných a vzácných druhu
Řešitelé: Dostálek Tomáš (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GA AVČR
Řešeno od: 2006
Řešeno do: 2008
Shrnutí: Studie hledající příčiny vzácnosti za pomoci srovnání populační biologie a genetiky dvojic hojných a vzácných druhu.

Zpět na seznam