Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Taxonomic and nomenclatoric revision of the Gallionella species (Bacillariophyceae) described by Ehrenberg 2007 - 2008
Imobilizace kadmia v půdě arbuskulárními mykorhizními houbami: role extraradikálního mycélia hub vlivů mykorhizy zprostředkovaných rostlinou 2007 - 2009
GA206/07/0668 Ekologické a biologické vlastnosti druhů. lokální diferenciace a fenotypová plasticita jako determinanty úspěšnosti invaze blízce příbuzných druhů 2007 - 2011
GA206/07/0668 Ekologické a biologické vlastnosti druhů. lokální diferenciace a fenotypová plasticita jako determinanty úspěšnosti invaze blízce příbuzných druhů 2007 - 2011
Monitoring hořce jarního Gentiana verna L.subsp.verna v NPP Rovná u Strakonic 2007 - 2008
Ekologické a biologické vlastnosti druhů. lokální diferenciace a fenotypová plasticita jako determinanty úspěšnosti invaze blízce příbuzných druhů 2007 - 2011
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2007 - 2011
206/07/1200 Limitující faktory a omezení biologického zotavování z acidifikace: Jaká je budoucnost horských ekosystémů Šumavy? 2007 - 2011
206/07/1200 Limitující faktory a omezení biologického zotavování z acidifikace: Jaká je budoucnost horských ekosystémů Šumavy? 2007 - 2011
Druhy a poddruhy lišejníků popsané z ČR - význam pro taxonomii a biodiversitu 2007 - 2009
Minimalizace rizik výskytu metabolitů sinic v technologických procesech rybářského sektoru 2007 - 2011
ME 934 Production of dormant stages and stress resistance of polar cyanobacteria and algae 2007 - 2011
LA 341 Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard 2007 - 2010
GA206/07/0059 Mikroevoluční aspekty zbytkové sexuality apomiktických rostlin: detekce, kvantifikace a projevy v populacích jestřábníků podrodu Pilosella 2007 - 2009
KJB600050706 Imobilizace kadmia v půdě arbuskulárními mykorhizními houbami: role extraradikálního mycélia hub vlivů mykorhizy zprostředkovaných rostlinou 2007 - 2009
GP206/07/P147 Fylogeneze čeledi Juncaceae na základě srovnání chloroplastových, nukleárních, mitochondriálních dat a morfologie 2007 - 2009
206/07/1200 Limitující faktory a omezení biologického zotavování z acidifikace: Jaká je budoucnost horských ekosystémů Šumavy? 2007 - 2011
Remarkable Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium - evolutionary history, reproductive, and consequences of hybridization with Cerastium arvense 2007 - 2009
GA206/07/0706 Kvetena České republiky - dokončení 2007 - 2009
GA206/07/0706 Kvetena České republiky - dokončení 2007 - 2009