Taxonomic and nomenclatoric revision of the Gallionella species (Bacillariophyceae) described by Ehrenberg

Název: Taxonomic and nomenclatoric revision of the Gallionella species (Bacillariophyceae) described by Ehrenberg
Řešitelé: Houk Václav (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: European Community, Museum für Naturkunde Berlin, SYNTHESYS No. DE-TAF-2734
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2008
Shrnutí: Výzkum založený na studiu originální literatury, originálních mik a originálního nezpracovaného materiálu z Ehrenbergovy sbírky v Berlíně. Studium 61 druhů uváděných nebo popsaných Ehrenbergem pod rodovým jménem Gallionella za účelem vyjasnění jejich systematiky a taxonomického postavení.

Zpět na seznam