Srovnávací ekologie tropických a temperátních rostlin v prostredí rovníkových páramo

Název: Srovnávací ekologie tropických a temperátních rostlin v prostredí rovníkových páramo
Řešitelé: Macek Petr (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GAAV
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2009
Shrnutí: Vysokohorské prostredí rovníkových páramo je unikátní tím, že se zde prirozene vyskytují druhy tropického i temperátního puvodu. Vzhledem k odlišné evolucní historii obou kvetenných elementu lze u nich predpokládat rozdílné strategie k prežívání nepríznivých podmínek prostredí páramo, kde jako hlavní selekcní faktory pusobí nízké teploty a stres z nedostatku vody. Cílem tohoto projektu je overit hypotézu, že mezi rostlinami tropického a temperátního puvodu existují kvalitativní rozdíly v ekofyziologických adaptacích na nízké teploty a nedostatecné zásobování vodou, ve fenologii a v anatomické stavbe. Projekt navrhuje terénní a laboratorní studium adaptací vybraných druhu rostlin k prežívání mrazu a sucha, sledování casové posloupnosti fenologických fází a srovnávací studium jejich anatomie. Soucasne bude prováden dlouhodobý monitoring mikroklimatu, který poskytne podpurné údaje o ekologii vysokohorského prostredí páramo.

Zpět na seznam