Imobilizace kadmia v půdě arbuskulárními mykorhizními houbami: role extraradikálního mycélia hub vlivů mykorhizy zprostředkovaných rostlinou

Název: Imobilizace kadmia v půdě arbuskulárními mykorhizními houbami: role extraradikálního mycélia hub vlivů mykorhizy zprostředkovaných rostlinou
Řešitelé: Janoušková Martina (řešitel)
Poskytovatel: GA AVČR
Číslo: KJB600050706
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2009
Shrnutí: Projekt je zaměřený na zvýšenou imobilizaci kadmia (Cd) v substrátu vlivem arbuskulární mykorhizy (AM), jev navrhovaný jako jeden z mechanismů nižšího příjmu Cd a vyšší tolerance k Cd u AM rostlin ve srovnání s rostlinami nemykorhizními. Cílem je odlišit, jak k imobilizaci Cd v půdě přispívají sorpce Cd extraraadikálním mycéliem (ERM) AM hub a vliv AM symbiózy na kořenovou exudaci rostlin. Problematika bude řešena na modelové rostlině tabáku, která konzistentně reaguje na AM symbiózu zvýšeným příjmem fosforu a sníženým příjmem Cd. Kultivace rostlin z rozděleným kořenovým systémem a použití kultivačních nádob s oddělenými hyfovými oddíly umožní stanovení přímého příspěvku ERM k imobilizaci Cd v půdě. Vliv kořenových exudátů tabáku na dostupnost Cd v půdě bude stanoven v závislosti na výživě tabáku fosforem a AM symbióze. Výsledky rovněž umožní posoudit vliv koncentrace Cd v substrátu, soprční a pufrační kapacity půdy na účinnost studovaného mechanismu.

Zpět na seznam