Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Stanovení priorit v péči o vlhké louky v krajinném měřítku 2007 - 2011
Introgresivní hybridizace u rožce kuřičkolistého (Cerastium alsinifolium Tausch): hrozí eroze genofondu význačného hadcového endemita? 2007 - 2009
206/07/1200 Limitující faktory a omezení biologického zotavování z acidifikace: Jaká je budoucnost horských ekosystémů Šumavy? 2007 - 2011
206/07/1200 Limitující faktory a omezení biologického zotavování z acidifikace: Jaká je budoucnost horských ekosystémů Šumavy? 2007 - 2011
Monografické zpracování diverzity evropských heterocytózních cyanobakterií. 2007 - 2009
Výzkumný projekt AVČR Orlicko - Ochrana přírody jako limitující faktor ekonomického rozvoje
KJB600050706 Imobilizace kadmia v půdě arbuskulárními mykorhizními houbami: role extraradikálního mycélia hub vlivů mykorhizy zprostředkovaných rostlinou 2007 - 2009
Multidisciplinární výzkum Antarktické terestrické vegetace v rámci IPY 2007 - 2009
Minimalizace rizik výskytu metabolitů sinic v technologických procesech rybářského sektoru 2007 - 2011
206/07/1200 Limitující faktory a omezení biologického zotavování z acidifikace: Jaká je budoucnost horských ekosystémů Šumavy? 2007 - 2011
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans 2007 - 2009
Kvetena České republiky - dokončení 2007 - 2009
Vyhodnocení účinku řízeného managementu na obnovu litorálních porostů na rybníce V. Tisý (NPR V. a M. Tisý) 2007 - 2007
IAA600050712 Druhy a poddruhy lišejníků popsané z ČR - význam pro taxonomii a biodiversitu 2007 - 2009
Interakce mezi ploidními úrovněmi v sympatrických populacích Hieracium echioides 2007 - 2009
GA526/07/0808 Stanovení priorit v péči o vlhké louky v krajinném měřítku 2007 - 2011
GA206/07/0059 Mikroevoluční aspekty zbytkové sexuality apomiktických rostlin: detekce, kvantifikace a projevy v populacích jestřábníků podrodu Pilosella 2007 - 2009
Sukcese vegetace v krajinném měřítku 2007 - 2010
Sukcese vegetace v krajinném měřítku 2007 - 2010
Vymizelé a ohrožené druhy Třeboňska 2007 - 2007