Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Výzkumný projekt AVČR Orlicko - Ochrana přírody jako limitující faktor ekonomického rozvoje
GA206/07/0668 Ekologické a biologické vlastnosti druhů. lokální diferenciace a fenotypová plasticita jako determinanty úspěšnosti invaze blízce příbuzných druhů 2007 - 2011
Multidisciplinární výzkum Antarktické terestrické vegetace v rámci IPY 2007 - 2009
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans 2007 - 2009
Minimalizace rizik výskytu metabolitů sinic v technologických procesech rybářského sektoru 2007 - 2011
206/07/1200 Limitující faktory a omezení biologického zotavování z acidifikace: Jaká je budoucnost horských ekosystémů Šumavy? 2007 - 2011
LA341 Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard 2007 - 2010
Lokální adaptace v rostlinných populacích: úloha mykorhizní symbiózy 2007 - 2010
Kvetena České republiky - dokončení 2007 - 2009
Vyhodnocení účinku řízeného managementu na obnovu litorálních porostů na rybníce V. Tisý (NPR V. a M. Tisý) 2007 - 2007
GA206/07/0706 Kvetena České republiky - dokončení 2007 - 2009
Interakce mezi ploidními úrovněmi v sympatrických populacích Hieracium echioides 2007 - 2009
GA206/07/0706 Kvetena České republiky - dokončení 2007 - 2009
GA206/07/0706 Kvetena České republiky - dokončení 2007 - 2009
Sukcese vegetace v krajinném měřítku 2007 - 2010
Sukcese vegetace v krajinném měřítku 2007 - 2010
Srovnávací ekologie tropických a temperátních rostlin v prostředí rovníkových páramo 2007 - 2009
Vymizelé a ohrožené druhy Třeboňska 2007 - 2007
GA206/07/0059 Mikroevoluční aspekty zbytkové sexuality apomiktických rostlin: detekce, kvantifikace a projevy v populacích jestřábníků podrodu Pilosella 2007 - 2009
Významný český endemitní rožec Cerastium alsinifolium - evoluční historie, reprodukční úspěšnost a důsledky křížení s Cerastium arvense 2007 - 2009