Multidisciplinární výzkum Antarktické terestrické vegetace v rámci IPY

Název: Multidisciplinární výzkum Antarktické terestrické vegetace v rámci IPY
Řešitelé: Elster Josef (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: MŠMT Kontakt
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2009
Shrnutí: Projekt je zaměřen na ekologický výzkum antarktických vegetačních oáz na ostrově James Ross Island v rámci IPY 2007/08. Terénní výzkumy budou probíhat na odledněné severní části s těmito cíly: Monitorovat a analyzovat mikroklimatické procesy v závislosti na morfologii odledněného území, vzdálenosti od ledovce a za simulovaných podmínek. Kvantifikovat pedo- a hydrochemické procesy, jejich sezónní i dlouhodobou dynamiku. Biologická kolonizace odledněných ploch, biodiverzita, složení rostlinných společenstev v přirozeném a ovlivněném prostředí. Měření fyziologických procesů fixace, ukládání a uvolňování C,N (fotosyntéza, respirace) v závislosti na faktorech prostředí. Studovat stresové procesy u významných složek vegetace a mechanismy adaptace těchto organismů k dlouhodobému působení stresových faktorů.

Zpět na seznam