Vyhodnocení účinku řízeného managementu na obnovu litorálních porostů na rybníce V. Tisý (NPR V. a M. Tisý)

Název: Vyhodnocení účinku řízeného managementu na obnovu litorálních porostů na rybníce V. Tisý (NPR V. a M. Tisý)
Řešitelé: Zákravský Petr (vedoucí – hlavní řešitel)
Hroudová Zdenka (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: AOPK Praha - Správa CHKO a BR Třeboňsko
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2007
Shrnutí: Monitoring stavu a dynamiky pobřežních litorálních porostů na poloostrově Lůsy v NPR Velký a Malý Tisý. Testuje se upravený rybniční management - vliv snížené rybí obsádky a kolísající vodní hladiny na regeneraci rákosin. Výsledky ukazují použitelnost navržených úprav i v dalších rybničních ekosystémech, zejména v chráněných územích.

Zpět na seznam