Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Evoluční vztahy a diferenciace reliktních hadcových populací Knautia arvensis s.l. (Dipsacaceae) ve střední Evropě 2006 - 2008
Vliv různých srážek na rostlinnou složku a procesy v půdě některých travinných ekosystémů 2006 - 2008
IAA600050616 Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi 2006 - 2010
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2010
Centrum pro výzkum biodiverzity 2006 - 2010
GA206/06/1806 Molekulární systematika Ceratostomella-komplex a příbuzných peritheciálních askomycetů 2006 - 2008
Dostupnost druhů a funkční struktura jako dominantní faktory určující složení společenstva 2006 - 2008
Taxonomická revize skupiny Lecanora anopta/hypoptoides (Lecanorales, Ascomycotina, lichenes) ve střední Evropě založená na morfologických, chemických a molekulárních datech 2006 - 2008
Integrovaný výzkum biodiverzity a taxonomie aerofytických zelených řas v ekosystému tropického deštného lesa 2006 - 2008
Glaciální, periglaciální a paleoekologické doklady vývoje krajiny Krkonoš. 2006 - 2008
Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi 2006 - 2010
Dynamika šíření dřevin ve středoevropské krajině 2006 - 2008
Populacní biologie a genetická diversita blízce príbuzných hojných a vzácných druhu 2006 - 2008
Taxonomická monografie málo známých skupin čeledi Potamogetonaceae 2006 - 2008
Priority druhová ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Které funkční vlastnosti rostlin jsou spojeny s druhovými změnami v různě obhospodařovaných loukách? 2006 - 2008
IAA600050616 Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi 2006 - 2010
Diversity a ecology of Cyanobacteria and Microalgae in selected Antarctic localities 2006 - 2007
Dynamika šíření dřevin ve středoevropské krajině 2006 - 2008
Integrovaný výzkum biodiverzity a taxonomie aerofytických zelených řas v ekosystému tropického deštného lesa 2006 - 2008