Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Centrum pro výzkum biodiverzity 2006 - 2010
Glaciální, periglaciální a paleoekologické doklady vývoje krajiny Krkonoš. 2006 - 2008
Dynamika šíření dřevin ve středoevropské krajině 2006 - 2008
Populacní biologie a genetická diversita blízce príbuzných hojných a vzácných druhu 2006 - 2008
IAA600050616 Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi 2006 - 2010
Priority druhová ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
*Význam bioaktivních látek obsažených v oddencích křídlatky a jejich využití ve formě doplňků stravy. 2006 - 2008
Integrovaný výzkum biodiverzity a taxonomie aerofytických zelených řas v ekosystému tropického deštného lesa 2006 - 2008
Diversity a ecology of Cyanobacteria and Microalgae in selected Antarctic localities 2006 - 2007
Které funkční vlastnosti rostlin jsou spojeny s druhovými změnami v různě obhospodařovaných loukách? 2006 - 2008
Dynamika šíření dřevin ve středoevropské krajině 2006 - 2008
Integrovaný výzkum biodiverzity a taxonomie aerofytických zelených řas v ekosystému tropického deštného lesa 2006 - 2008
Evolutionary dynamics in diploid-polyploid angiosperm alliances 2006 - 2008
Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi 2006 - 2010
Dostupnost druhů a funkční struktura jako dominantní faktory určující složení společenstva 2006 - 2008
Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi 2006 - 2010
Populacní biologie a genetická diversita blízce príbuzných hojných a vzácných druhu 2006 - 2008
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Populační biologie a ekologie poloparazitických druhů na příkladu rodu Thesium 2006 - 2006
Populační biologie a ekologie poloparazitů na příkladu rodu Thesium 2006 - 2008