Glaciální, periglaciální a paleoekologické doklady vývoje krajiny Krkonoš.

Název: Glaciální, periglaciální a paleoekologické doklady vývoje krajiny Krkonoš.
Řešitelé: Jankovská Vlasta (spoluřešitel)
Poskytovatel: GA ČR
Řešeno od: 2006
Řešeno do: 2008
Shrnutí: Cílem projektu je získání nových dokladů o vývoji krajiny Krkonoš v kvartéru studiem glaciálních a periglaciálních tvarů a paleoekologickým studiem sedimentů krkonošských rašelinišť.

Zpět na seznam