Dostupnost druhů a funkční struktura jako dominantní faktory určující složení společenstva

Název: Dostupnost druhů a funkční struktura jako dominantní faktory určující složení společenstva
Řešitelé: Herben Tomáš (spoluřešitel)
Poskytovatel: GACR
Řešeno od: 2006
Řešeno do: 2008
Shrnutí: Ve dvou lučních společenstvech budeme testovat, jak je druhové složení společenstva limitováno dostupností druhů v krajině a jak druhové složení ovlivňuje struktura funkčních skupin (guilds)? Vliv dostupnosti druhů bude testován vysévacím pokusem: semena druhů, které jsou potenciálně schopné růst v daném typu společenstva, ale ve skutečnosti se v něm nevyskytují, budou přisévána do variant společenstva s experimentálně upraveným složením funkčních skupin. Soubor vhodných druhů bude určen na základě údajů z Národní fytocenologické databáze. Strukturu funkčních skupin budeme určovat (1) pomocí statistické analýzy dat o prostorové struktuře a dynamice druhů v malých ploškách a (2) pomocí experimentu s odstraňováním vybraných druhů ze společenstva (po odstranění druhu by měly být více zvýhodněny druhy ze stejné funkční skupiny jako je odstraněný druh), a oba výsledky porovnáme. Projekt využívá skutečnosti, ze máme dlouhodobé experimenty, s doloženou časovou variabilitou druhového

Zpět na seznam