Molekulární systematika Ceratostomella-komplex a příbuzných peritheciálních askomycetů

Název: Molekulární systematika Ceratostomella-komplex a příbuzných peritheciálních askomycetů
Řešitelé: Réblová Martina (řešitel)
Poskytovatel: GA ČR
Číslo: GA206/06/1806
Řešeno od: 2006
Řešeno do: 2008
Shrnutí: Náplní je fylogenetická a revizní studie Ceratostomella, Ceratosphaeria a Lentomitella, tzv. Ceratostomella-komplex, a podobných pyrenomycetů. Tyto rody jsou důležitou složkou biodiverzity rostlinné hmoty a významně se podílejí na její dekompozici. Přesto nejsou známy fylogenetické studie o jejich skutečných vztazích, není známo nic o jejich životních cyklech a konidiogenezi. Uvedené rody obsahují taxony, které jsou modelové organismy pro studium a dokumentaci procesu konvergence u peritheciálních askomycetů. Předkládaný projekt je založen na morfologických, kultivačních a molekulárních studiích (PCR, druhově specifické primery, sekvenování genů pro 18S a 28S nuc-rDNA, modely sekundárních struktur RNA) a na metodách fylogenetické analýzy dat. Podstatnou částí výzkumu je získání molekulárních dat z kultur typových a dalších druhů izolovaných z čerstvě sebraného materiálu. Projekt je navržen tak, aby řešil systematické a fylogenetické otázky před nimiž dnes stojí systematika askomycetů.

Zpět na seznam