Taxonomická revize skupiny Lecanora anopta/hypoptoides (Lecanorales, Ascomycotina, lichenes) ve střední Evropě založená na morfologických, chemických a molekulárních datech

Název: Taxonomická revize skupiny Lecanora anopta/hypoptoides (Lecanorales, Ascomycotina, lichenes) ve střední Evropě založená na morfologických, chemických a molekulárních datech
Řešitelé: Palice Zdeněk (řešitel)
Poskytovatel: GA AVČR
Řešeno od: 2006
Řešeno do: 2008
Shrnutí: Studium taxonomicky obtížné skupiny korovitých lišejníků s biatorinními apotecii, které osidlují predevším kuru a drevo v jehlicnatých lesích a mohou potenciálne indikovat dlouhou kontinuitu lesa. Hlavním úkolem studia je taxonomická revize stredoevropských zástupcu založená na zpracování morfologických, chemických a molekulárních dat.

Zpět na seznam