Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
Afro-alpine "sky inslands": genetic versus taxonomic biodiversity, climate change, and conservation 2007 - 2011
Cytotypová a genetická struktura sympatrických populací Vicia cracca 2006 - 2008
Ekologické procesy v evoluci modelových skupin organismů 2005 - 2010
Evolucní vztahy a diferenciace reliktních hadcových populací Knautia arvensis s.l. (Dipsacaceae) ve střední Evropě 2006 - 2008
Evoluční vztahy a diferenciace reliktních hadcových populací Knautia arvensis s.l. (Dipsacaceae) ve střední Evropě 2006 - 2008
Evolutionary dynamics in diploid-polyploid angiosperm alliances 2006 - 2008
Inovace výuky na přírodovědeckých fakultách českých vysokých škol - přednáškový cyklus prof. B.C. Husbanda (University of Guelph, Ontario): Evoluční ekologie a populační genetika rostlin 2007 - 2007
Interakce mezi ploidními úrovněmi v sympatrických populacích Hieracium echioides 2007 - 2009
Introgresivní hybridizace u rožce kuřičkolistého (Cerastium alsinifolium Tausch): hrozí eroze genofondu význačného hadcového endemita? 2007 - 2009
Je polyploidizace spouštěcím mechanismem invazivního chování vodních rostlin? Příběh stolístků 2012 - 2015
Mikroevolucní procesy v okrajových populacích rostlin s ploidní heterogenitou: Hieracium echioides jako modelový systém 2008 - 2010
Mikrospeciační procesy a migrační historie skupiny Melampyrum subalpinum agg. 2008 - 2010
120810 Polyploidní komplex Campanula patula: Opakuje se polytopní evoluce? 2010 - 2012
GP13-18610P Pozoruhodný typ soužití různých cytotypů u Pilosella echioides: jediný známý sexuální systém s dominancí triploidů 2013 - 2015
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Remarkable Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium - evolutionary history, reproductive, and consequences of hybridization with Cerastium arvense 2007 - 2009
Remarkable Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium – evolutionary history, reproductive success, and consequences of hybridization with C. arvense 2007 - 2009
Velikost jaderného genomu - klíč k poznání vzájemných příbuzenských vztahů středoevropských taxonů Hieracium subgen. Pilosella? 2002 - 2003
Významný český endemitní rožec Cerastium alsinifolium - evoluční historie, reprodukční úspěšnost a důsledky křížení s Cerastium arvense 2007 - 2009