Archiv

Pravidelná čísla | Speciály

2020

Citovaná literatura k článku

Kotlaba & Pouzar

Kotlaba F. (1996): Ohňovec dutinový – nový choroš v Průhonickém parku. Zpravodaj Ochránců Přírody okresu Praha-západ 17: 25–28.

Kotlaba F. & Pouzar Z. (1995): Phellinus cavicola, a new xanthochroic setae-less polypore with coloured spores. Czech Mycology 48: 155–159.

Kotlaba F. & Pouzar Z. (1997): Further localities of Phellinus cavicola in Europe. Czech Mycology 49: 189–192.

Prach et al.

Ambrož J. (1931): Koniklec jarní v jižních Čechách. Věda přírodní 12: 151–153.

Betz C., Scheuerer M. & Reisch Ch. (2013): Population reinforcement – A glimmer od hope for conservation of the highly endangered Spring Pasque flower (Pulsatilla vernalis). Biological Conservation 168: 161–167.

Godefroid S. et al. (2011): How successful are plant reintroductions? Biological Conservation 144: 672–682.

Hátle M. & Rektoris L. (2017): Plán péče o přírodní památku Kozí vršek na období 2018–2027. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Jižní Čechy, Správa CHKO Třeboňsko.

2019

časopis Botanika 1/2019

Citovaná literatura

k článku Chumová et al.

Manning J. & Goldblatt E. (2012): Plants of the Greater Cape Floristic Region 1: the Core Cape flora. Strelitzia 29, SANBI, Pretoria.

Suda J. & Sudová R. (2007): Kapsko – botanický ráj. Živa 55: 1–6.

Kotlaba & Pouzar

Kotlaba F. (1984): Zeměpisné rozšíření a ekologie chorošů (Polyporales s. l.) v Československu. Academia, Praha.

Socha R. & Jegorov A. (2006): Encyklopedie léčivých hub. Academia, Praha.

Kubásek & Vondrák

Mukhin V. A., Patova E. N., Kiseleva I. S., Neustroeva N. V. & Novakovskaya (2016). Mycetobiont symbiotic algae of wood-decomposing fungi. Russian Journal of Ecology 47: 133–137.

časopis Botanika 2/2019

Citovaná literatura

k článku Pyšek et al.

Packer J., Meyerson L. A., Skálová H., Pyšek P. & Kueffer C. (2017): Biological flora of British Isles: Phragmites australis. Journal of Ecology 105: 1123–1162.

Pyšek P., Skálová H., Čuda J., Guo W.-Y., Suda J., Doležal J., Kauzál O., Lambertini C., Lučanová M., Mandáková T., Moravcová L., Pyšková K., Brix H. & Meyerson L. A. (2018): Small genome separates native and invasive populations in an ecologically important cosmopolitan grass. Ecology 99: 79–90.

Pyšek P., Skálová H., Čuda J., Guo W.-Y., Doležal J., Kauzál O., Lambertini C., Pyšková K., Brix H. & Meyerson L. A. (2019): Physiology of a plant invasion: biomass production, growth and tissue chemistry of invasive and native Phragmites australis populations. Preslia 91: 51–75.

Suda J., Meyerson L. A., Leitch I. J., & Pyšek P. (2015): The hidden side of plant invasions: the role of genome size. New Phytologist, 205: 994–1007.

k článku Vohník

Bruzone M. C., Fehrer J., Fontenla S. B. & Vohník M. (2017): First record of Rhizoscyphus ericae in Southern Hemisphere´s Ericaceae. Mycorrhiza 27: 147–163.

Fehrer J., Réblová M., Bambasová V. & Vohník M. (2019): The root-symbiotic Rhizoscyphus ericae aggregate and Hyaloscypha (Leotiomycetes) are congeneric: Phylogenetic and experimental evidence. Studies in Mycology 92: 195–225.

Kowal J., Pressel S., Duckett J. G., Bidartondo M. I. & Field K. J. (2018) From rhizoids to roots? Experimental evidence of mutualism between liverworts and ascomycete fungi. Annals of Botany 121: 221–227.

2018

časopis Botanika 2/2018

časopis Botanika 2/2018

 

2017

 

2016

2015

botanika-2_15

2014

2013


Speciály