Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Diversity of vegetation of Southern Siberia.
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub (Projekt č. 1M0571, MŠMT ČR)
Vegetace České republiky: Formalizovaná typizace atd.....
grant na BF JčU České Budějovice
GA19-13103S Anatomical and physiological constraints as key factors governing plant vegetative regeneration from roots
GA16-20569S Role mykorhizních a endofytických hub a jejich vzájemná interakce v dekompozici kořenů hostitelských rostlin
GB14-36079G PLADIAS