VaV/620/15/03, podprogramu č.6 - Chemické a hydrobiologické ukazatele povrchových vod

Název: VaV/620/15/03, podprogramu č.6 - Chemické a hydrobiologické ukazatele povrchových vod
Řešitelé: Lukavský Jaromír (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: MŽP, fy.Jan Hošek
Řešeno od: 2004

Zpět na seznam