Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Evolučně konzervativní a proměnlivé elementy v populační biologii rostlin 2004 - 2006
Květena České republiky - svazek 8/2 2004 - 2006
Květena České republiky - svazek 8/2 2004 - 2006
Reprodukční biologie a autekologie šídlatek Isoëtes echinospora a I. lacustris v šumavských jezerech a v kulturách ex situ. 2004 - 2006
Sledování procesu změn vyvolaných cestovním ruchem na životní prostředí v CHKO Český ráj 2004 - 2006
Reprodukční biologie a autekologie šídlatek Isoëtes echinospora a I. lacustris v šumavských jezerech a v kulturách ex situ. 2004 - 2006
"Vodní květy sinic a cyanotoxiny v nádržích ČR - trendy a nové mechanismy toxicity" 2004 - 2006
Ekologické charakteristiky alkalických mokřadů karibské oblasti. 2004 - 2006
Květena České republiky - svazek 8/2 2004 - 2006
Mycorrhizal technology for sustainability in agricultural practice of fruit production (MYCOTAGRIF) 2004 - 2007
Diverzita evropské flóry v českých a moravských herbářových sbírkách z přelomu 18. a 19. století – národní dědictví světového významu (II) 2004 - 2006
Komplexní vyhodnocení diverzity vybraných skupin cyanobakterií kombinovanými (molekulárními a fenotypovými) metodami. 2004 - 2006
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
Asssessing large-scale environmental risks with tested mothods 2004 - 2008
Nepůvodní druhy ve fauně a flóře ČR
Pietro Andrea Matthioli - Tadeáš Hájek z Hájku: Herbář, jinak bylinář (kritická komentovaná edice) 2004 - 2008
"Vodní květy sinic a cyanotoxiny v nádržích ČR - trendy a nové mechanismy toxicity" 2004 - 2006
Nepůvodní druhy ve fauně a flóře České republiky:vyhodnocení stavu, prognóza vývoje se zvláštním zřetelem na možná rizika dopadu dlouhodobých změn na biodiverzitu, výzkum a definování strategie managementu 2004 - 2006
Pietro Andrea Matthioli - Tadeáš Hájek z Hájku: Herbář, jinak bylinář (kritická komentovaná edice) 2004 - 2008
Vliv rekreační aktivity na fytobentos a chemické poměry toků Krkonoš a Šumavy 2004 - 2007