Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na primární sukcesi rostlin v narušeném ekosystému

Název: Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na primární sukcesi rostlin v narušeném ekosystému
Řešitelé: Sudová Radka (člen řeš. kolektivu)
Vosátka Miroslav (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: MŠMT
Řešeno od: 2005
Řešeno do: 2006
Shrnutí: Projekt poskytuje prostředky na vzájemné pracovní návštěvy s pracovištěm INRA v Dijonu. Na experimentálním materiálu české pracovní skupiny, vycházejícím, z nosných projektů oddělení mykorhizních symbióz, je metodami francouzské skupiny sledován výskyt arbuskulárně mykorhizních hub v kořenech rostlin a exprese klíčových genů hub - markerů účinnosti symbiózy.

Zpět na seznam