Project Detail

Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na primární sukcesi rostlin v narušeném ekosystému

Name: Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na primární sukcesi rostlin v narušeném ekosystému
Researchers: Sudová Radka (member of research team)
Vosátka Miroslav (member of research team)
Provider: MŠMT
Realization from: 2005
Realization to: 2006
Summary: Projekt poskytuje prostředky na vzájemné pracovní návštěvy s pracovištěm INRA v Dijonu. Na experimentálním materiálu české pracovní skupiny, vycházejícím, z nosných projektů oddělení mykorhizních symbióz, je metodami francouzské skupiny sledován výskyt arbuskulárně mykorhizních hub v kořenech rostlin a exprese klíčových genů hub - markerů účinnosti symbiózy.

Back to List